T’agradaria viure a La Renegà?

Actualment, tenim una llista d’espera per entrar a viure al projecte. Els requisits inicials per formar-ne part són els següents: 

 • Omplir el formulari de sol·licitud.
 • Fer l’aportació obligatòria per donar-se d’alta com a persona sòcia de la cooperativa: cal realitzar una transferència de 100 € al número de compte de La Renegà (FIARE ES4615500001220013231220). En el supòsit que un cop t’hagis inscrit decideixis donar-te de baixa del projecte, pots sol·licitar el retorn de tot l’import abonat.

Què implica estar a la llista d’espera?

De l’aportació de 100 euros, 25 euros són per ser sòcia col·laboradora i, per tant, si ho vols, et podràs implicar en el projecte social i polític i en els espais de debat i cohesió que es puguin convocar.

Ens agradaria crear una comunitat ampliada de La Renegà, una xarxa de suport mutu que vagi més enllà de les sòcies habitants i que inclogui a les sòcies col·laboradores, veïns i veïnes del baix Montseny i col·lectius afins. Ara per ara no ho hem pogut desenvolupar, però tenim moltes ganes de fer-ho d’aquí a uns mesos.

Com és el procés per accedir a un habitatge de La Renegà?

En cas que en el projecte hi hagi una baixa o s’obri a més sòcies, començarem un procés de selecció entre les persones que formin part de la llista d’espera. Se seleccionarà la nova sòcia per mitjà d’una assemblea tenint en compte els requisits següents: 

 • Estar inscrita a la llista d’espera.
 • Tenir capacitat per desemborsar el capital social (entre 36.000 i 40.000 euros).
 • Poder assumir un pagament mensual de quotes d’entre 600 i 750 euros en el moment de viure.
 • Estar a alineada amb la missió i valors del projecte, i tenir disponibilitat i compromís per participar en els diversos espais de treball i descisió de la cooperativa.
 • Complir els criteris d’HPO i inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’HPO. Els criteris per ser-hi són:
  • Ser major d’edat o estar emancipada.
  • Tenir necessitat d’habitatge (no tenir habitatges en propietat on s’hi pot viure).
  • Residir en un municipi de Catalunya.
  • No superar el límit d’ingressos (renda bruta anual* de l’any anterior) per Unitat de Convivència en règim HPO general de la Zona C (5,5 IRSC).
   • 1 membre 51.555,90 €
   • 2 membres 53.150,41 €
   • 3 membres 55.436,45 €
   • 4 o més 57.284,33 €

* La renda anual bruta és la suma de la Base imposable general i la Base imposable de l’estalvi de la Declaració de Renda.

La Renegà es un reflex dels models de vida que tenim les dones, més enllà de reproduir els rols que ens imposa el model heteropatriarcal. Per això, en la selecció, tindrem en compte criteris per a mantenir la diversitat del grup en aspectes com: 

 • Edat: som un projecte intergeneracional, per això comptem amb diversitat de franges d’edat.
 • Model de convivència: convivim diversos models de sosteniment de la vida i els afectes (unitats de convivència amb vincles afectius diferents de la parella, amb presència o no de criatures, amb orientacions sexuals diverses, etc.).
 • Identitats de gènere dissidents: volem trencar les normes de gènere més enllà de la cultura (cis)heteronormativa.
 • Altres diversitats que impliquin opressions.
 • Tenir afinitats i vincles amb persones sòcies

Vols més informació?

Si ja has mirat la web, també pots seguir-nos a les xarxes socials (Twitter i Instagram) o fer una ullada a aquesta document sobre La Renegà. També et pots posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic (hola@larenegacoop.org) i respondrem tan aviat com puguem.