Autogestió feminista

Perquè reneguem del patriarcat i del model social que ens vol obedients i vulnerables.

Habitatge cooperatiu

Perquè volem acabar amb l’especulació i la precarietat econòmica que ens neguen una llar digna i estable.

Habitatges socials

Perquè ens oposem a un sistema que no deixa lloc a les dones en procés de reempoderament.

Les cures al centre

Perquè rebutgem la criança en soledat i un model social que fa que les cures i els afectes quedin relegats a un segon pla.

Arrelament al territori

Perquè volem ser un node més en la xarxa territorial i feminista al Baix Montseny i arreu.

Arquitectura sostenible

Perquè ens neguem a viure en espais jerarquitzats que no respecten les persones i l’entorn.

Les sòcies de La Renegà debatent en una assemblea el 2021

“Volem viure juntes per créixer i
alimentar el suport mutu i la sororitat

El somni de crear els habitatges socials

Des de l’inici, un aspecte clau de la Renegà és la creació d’habitatges socials per a dones en procés de reempoderament. Aquests espais, que seran propietat de la cooperativa, volen ser una opció d’habitatge estable a mitjà termini i un entorn segur on fer xarxa amb la comunitat i generar relacions de suport mutu.

El camí per trobar l’encaix comunitari, societari i econòmic amb altres agents és complex, per això volem sumar el màxim de forces per fer-los realitat. Pensem que aquesta feina pot servir per establir un model que obri les portes a replicar-lo en altres projectes.

Coneix-nos

La Renegà som un projecte d’habitatge feminista i cooperatiu impulsat per un col·lectiu de dones que hem decidit passar a l’acció. Juntes estem tirant endavant la iniciativa amb responsabilitat col·lectiva i suport mutu, aprenent cada dia a autogestionar-nos i empoderar-nos. 

Estem creant una comunitat on conviurem persones diferents, amb models de convivència diversos (individual, en parella, amb filles, etc.) i de totes les edats, vetllant per cuidar-nos i integrar les diferents necessitats que tenim. Hem decidit posar les cures i els afectes al centre de les nostres vides, per això aprenem cada dia a alimentar relacions horitzontals, recíproques i solidàries.

La Renegà vol ser una llar construïda amb mirada feminista. Un espai que ens faciliti la vida quotidiana des de la proximitat, que ens acompanyi en els canvis vitals, que visibilitzi i cuidi les diferents esferes de les nostres vides (pròpia, reproductiva, productiva i comunitària). Un edifici que tingui cura també de l’entorn i que tingui el mínim impacte negatiu en la natura.

Apostem pel model de cooperativa d’habitatge construint llars assequibles i estables. Amb l’autopromoció i la construcció en cessió d’ús en sòl privat, alliberem terreny, vinculem el preu de l’habitatge als costos i combatem l’especulació. A més, per justícia i perquè hem decidit canviar l’ordre de les coses, les dones som les sòcies de la cooperativa.

La Renegà, però, no és només per a nosaltres, volem ser un node de dinamització i transformació social i feminista on crear comunitat, ser un espai d’aprenentatge i empoderament personal, col·lectiu i comunitari al territori.

Gràcies a les amigues, que són família i entre totes fem bosc: Sònia Armengol Texidó, Marga Marcet,

Idoia Rodriguez Valcárcel, Nico Duran Gurnsey i Nora Ancarola.

Contacte

Si vols saber més del projecte o vols col·laborar, escriu-nos a hola@larenegacoop.org

Segueix-nos a Twitter, Facebook i Instagram!

Descobreix què diuen de nosaltres

T’agradaria viure a La Renegà?

Som part de:

Amb el suport de:
Promou:
Amb el finançament de: